Wat zijn de verschillende toegangstypes?

Ontdek de verschillende toegangstypes die een beheerder aan een profiel kan geven.

De beschikbaarheid van deze functie hangt af van uw abonnementsplan en uw rol.

Definitie: Een toegangsrecht is het recht om een toegangstype te gebruiken met een specifiek kader (bv. planning, verzoeken om acties, enz.)

Het toegangsrecht wordt toegekend aan een specifiek gebruikersprofiel of een voertuig (waardoor het een begunstigde wordt) overeenkomstig de instellingen van het parkeerbeleid die door de organisatie van de gebruiker zijn gedefinieerd. Het wordt gebaseerd op een toegangstype en aangevuld met specifieke instellingen.

 

De in Izix bestaande toegangsrechten

Binnen Izix zijn er verschillende toegangstypes die kunnen worden ingesteld naargelang van het gedefinieerde parkeerbeleid. Zij houden rekening met de prioriteit, de capaciteit om vooruit te plannen, de acties die de gebruiker moet ondernemen, enz.

 

1-Mar-11-2022-10-45-11-34-AM

2-Mar-11-2022-10-45-23-69-AM

Een toegangsrecht is gekoppeld aan de groep parkeerplaatsen van een parkeerterrein

Een toegangsrecht, dat in feite een gebruikswijze van het parkeren is, is gekoppeld aan een groep plaatsen. Standaard bestaat een parkeerterrein uit één groep plaatsen. Een admin heeft de mogelijkheid deze op te splitsen in subgroepen die vervolgens aan een toegangsdienst worden gekoppeld.

Wat zijn betalende toegangen?

Sommige van deze toegangsrechten kunnen worden geconfigureerd als "toegangsrechten" waarvoor kosten moeten worden betaald" : Reservatie, "wie het eerst komt, het eerst maalt" en "on-the-fly"-reservatie. Dit betekent dat gebruikers met dit soort toegangsrechten de kredieten die ze hebben gekregen om gebruik te maken van een parking, zullen moeten uitgeven. Het gebruik van de parking zal dan leiden tot een vermindering van het aantal kredieten dat de gebruiker aan het begin van de maand heeft ontvangen. (Dit aantal krediet hangt af van de gedefinieerde budgetprofielen en de vermindering is evenredig met de door de admin gedefinieerde kosten van de toegang).