Hoe wijs ik toegangen toe aan mijn Gemeenschap?

Link de toegangen die u heeft gemaakt aan uw Gemeenschap, zodat de leden van uw Gemeenschap ze ook kunnen zien en gebruiken!

De beschikbaarheid van deze functie hangt af van uw abonnementsplan en rol.

Definitie: Lidorganisaties kunnen gebruik maken van de toegangen die aan een Gemeenschap zijn gekoppeld. De aan een gemeenschap gekoppelde toegangsrechten worden gemeenschapstoegangen genoemd.


Een toegangsrecht kan uniek aan een gemeenschap gekoppeld zijn, maar ook aan verschillende gemeenschappen.

 

Waarom moet ik toegang verlenen aan mijn gemeenschap?

Gemeenschappelijke parkeerterreinen kunnen dan worden gedeeld door meerdere huurders van het gebouw.

Bepaalde gebouwen beschikken over gemeenschappelijke parkeerterreinen die de eigenaars ter beschikking willen stellen van meerdere huurders in het gebouw. Voor de eigenaars betekent dit een verdere optimalisering van de beperkte middelen, waardoor de inkomsten en de algemene tevredenheid van de huurders waarschijnlijk zullen verbeteren.

Voorbeelden: EV-oplaadzones, gemeenschappelijke bezoekerszones, gehandicaptenplekken, fietsenzone, evenementenparkeerplaatsen en meer in het algemeen alle onverhuurde plekken.Nadat u uw toegang hebt toegewezen aan uw gemeenschap, kunnen de lidorganisaties deze toegangen op hun beurt gebruiken.


Nadat u uw toegang(en) hebt toegewezen aan uw gemeenschap zullen de administratoren die werden toegevoegd (leden) en alle profielen van deze organisatie standaard toegang hebben tot deze gemeenschapsbeleidstoegang(en).

Het is belangrijk om te weten dat al deze profielen deze gemeenschapstoegangen ALLEEN via hun mobiele applicatie zullen zien.


Hoe kan ik toegang verlenen aan mijn gemeenschap?

U moet eerst de Gemeenschapstoegangen aanmaken, om ze daarna in uw Gemeenschap te kunnen toevoegen. Zie hier hoe u de Gemeenschapstoegangen kunt aanmaken.


1.  Klik op de rechter bovenfunctie "Parkingbeheer interface"

1-Aug-10-2022-07-55-18-63-AM

2. Klik op het tabblad "Gemeenschappen"


3. En klik op "Tonen" naast de naam van de Gemeenschap

Als u nog geen Gemeenschap heeft aangemaakt, klik dan hier om te zien hoe u eerst een Gemeenschap  kunt aanmaken.
3-Aug-10-2022-07-55-53-80-AM

4. Klik op het tabblad "Toegangen"1-Aug-10-2022-09-18-12-87-AM

5. Klik op de knop "+ Toegang(en) toewijzen"

2-Aug-10-2022-09-18-49-89-AM

6. Klik op de pijl om het drop down menu te zien

3-Aug-10-2022-09-19-29-55-AM

7. Selecteer de gemeenschapstoegang die u vooraf hebt aangemaakt

4-Aug-10-2022-09-19-47-15-AM

8. Klik op "Verzenden"

5-Aug-10-2022-09-20-02-15-AM

9. Uw toegang is toegewezen / gekoppeld aan uw gemeenschap!
De leden in uw Gemeenschap zullen deze ook kunnen gebruiken.

7-4