Hoe kunt u de overgangsperiode wijzigen?

Het is mogelijk dat u de overgangsperiode moet aanpassen op basis van het gedrag van de gebruikers op de parkeerplaats(en).

De beschikbaarheid van deze functie hangt af van uw abonnementsplan en uw rol.

Definitie: De overgangsperiode is de tijd voor en na een boeking gedurende welke de gebruiker toegang heeft tot het parkeerterrein.

Wat is de overgangsperiode?


De overgangsperiode definieert het aantal minuten flexibiliteit dat een gebruiker moet hebben om de parking voor en na een reservatie te betreden of te verlaten. Deze overgangsperiode is gedefinieerd voor uw hele organisatie.

Bijvoorbeeld:
Als een gebruiker een reservatie heeft gemaakt van 10:00 tot 12:00 uur en uw overgangsperiode is 10 minuten heeft deze gebruiker toegang tot de parking van 9:50 tot 12:10 uur.

Waarom de overgangsperiode gebruiken?

De administrator kan bepalen hoeveel tijd de gebruiker voor en na zijn boeking heeft om de parkeerplaats al op of af te rijden, zodat de gebruikers over de nodige flexibiliteit beschikken.

Hoew wijzig ik die?

1. In het menu aan de linkerkant, kies "Instellingen"

1-Feb-25-2022-10-58-03-41-AM

2. Selecteer de subcategorie "Overgangsperiode"

1-Feb-25-2022-11-23-30-33-AM

3. Klik op "Wijzigen"

2-Feb-25-2022-11-24-21-12-AM

4. Voer de overgangsperiode in die u wilt instellen (waarde in minuten)
5. Klik op "Bevestigen"

3-Feb-25-2022-11-24-36-72-AM

Standaard is de overgangsperiode ingesteld op 60 minuten. Het is niet aan te raden deze tijd te verlengen, omdat dit een hoger risico op misbruik en overbezetting van de parkeerplaats met zich meebrengt.

De overgangsperiode is altijd afhankelijk van het algemene parkeerschema. Indien de parkeerregeling pas op een bepaald tijdstip ingaat, zal de overgangsperiode voor dit tijdstip niet functioneel zijn.