Hoe kan ik mijn plaats vrijgeven?

Leer hoe u uw plaats kunt vrijgeven wanneer u een voorkeurstoegangstype hebt, om andere mensen de kans te geven te parkeren tijdens uw vrijgaveperiode.

De beschikbaarheid van deze functie hangt af van uw abonnementsplan en rol.

Definitie: Een vrijgave is een door een gebruiker opgegeven periode waarin hij de parkeerplaats niet zal gebruiken. Wanneer een gebruiker een parkeerplaats vrijgeeft, stelt hij deze ter beschikking van andere gebruikers, waardoor het gebruik van de parkeerplaats wordt geoptimaliseerd doordat de voor hem gereserveerde parkeerplaatsen tijdens deze periode worden vrijgegeven.

 

Waarom zou u uw parkeerplaats vrijgeven ?

Het vrijgeven van een plaats is een manier voor een gebruiker wiens profiel een Preferentiële toegang geniet om de rest van het bedrijf te laten weten dat hij gedurende een bepaalde periode geen gebruik zal maken van zijn toegang. Hierdoor komt de plaats vrij en wordt deze beschikbaar voor andere gebruikers tijdens de vrijgaveperiode.

/!\ Het is van essentieel belang om uw plaats vrij te maken in geval van verlengd verlof omdat deze niet beschikbaar wordt gemaakt voor andere gebruikers tenzij u tot vrijmaking overgaat.

Hoe kan ik mijn plaats vrijgeven?

Om uw plaats vrij te maken, ga naar Izix
 

1.  Klik rechtsboven in het scherm op uw naam


2.  Klik op "Mijn toegang" in het kleine menu dat verschijnt

1-Apr-28-2022-09-04-21-95-AM

3.  Klik op de knop "Een plaats vrijgeven" rechtsboven op uw pagina

2-Apr-28-2022-09-14-36-77-AM


4.  Bepaal de datum en het tijdstip van uw plaats vrijgave


5.  Klik op "Bevestigen"

2-Apr-28-2022-09-30-10-62-AM