De toegangslogs begrijpen

Krijg een algemeen overzicht van de toegangsgebeurtenissen op uw parkeerterrein. Leer hoe u deze gegevens kunt opvragen en analyseren.

De beschikbaarheid van deze functie hangt af van uw abonnementsplan en rol.

Definitie: De toegangslogs is een tabel die alle logs bevat van de gebeurtenissen aan de poorten van parkeerterreinen (openingen, mislukkingen en weigeringen), die worden verkregen aan de in- en uitgangen, daarnaast kan men ook het gebruik en de status van het systeem terugvinden.

Wat zijn de toegangslogs?

De toegangslog geven het daadwerkelijke gebruik van uw parking weer. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle openingen van de ingangs- en uitgang slagbomen van uw parking over een bepaalde periode. Het stelt u dus in staat om de werkelijke bezetting van uw parking te analyseren.

Waarom worden de toegangslogs "werkelijk" gebruik genoemd?

De term "werkelijk" wordt gebruikt omdat, in tegenstelling tot de toegangslijst pagina die u een overzicht geeft van de geplande bezetting van uw parking, deze pagina u de mogelijkheid biedt om te rapporteren over het daadwerkelijke gebruik van de parking door uw medewerkers. 

Bijvoorbeeld: :
Als een gebruiker een parkeerplaats reserveert van 8u tot 17u, betekent dit niet dat hij om 8u de parking betreedt en deze om 17u precies verlaat. Hij kon om 8:14 binnenkomen, om 12:32 weggaan, om 13:25 weer binnenkomen en om 16:59 weer weggaan. Deze verschillende tijdstippen geven dus het werkelijke gebruik van de parking door de gebruiker weer.

Hoe kan ik de toegangslogs op het platform raadplegen?

1. Selecteer in het menu aan de linkerkant van uw scherm de parking waarvan u de toegangslogs wenst te zien.

1-Feb-28-2022-10-10-02-05-AM

2. Klik op "Toegangslogs"

3. Filter de lijst op: datum, zetelgroep, toegang of status. 

2-Feb-28-2022-10-12-11-63-AM

De openingsstatus van de poort kan "Geopend" of "Mislukt" zijn. De status kan om vele redenen "Mislukt" zijn, maar dit is een uitzonderlijk probleem. Als u veel "Mislukte" logs ziet, neem dan contact met ons op.

Om de toegangslogs te downloaden, bekijk dit artikel.