1. Kenniscentrum
  2. Toegangscontrole
  3. Reserveringen maken, vrijgeven en annuleren

Hoe kunt u een plaats vrijgeven voor een gebruiker?

Een plaats vrijgeven voor een gebruiker met een preferentieel toegangstype, indien deze de parkeerplaats gedurende een bepaalde tijd niet nodig heeft, om andere gebruikers toegang tot de parkeerplaats te verlenen.

De beschikbaarheid van deze functie hangt af van uw abonnementsplan en rol.

 

Definitie: Een vrijgave is een door een gebruiker opgegeven periode gedurende welke hij geen gebruik zal maken van de parkeerplaats. Wanneer een gebruiker een plaats vrijgeeft, stelt hij die ter beschikking van andere gebruikers en helpt hij het gebruik van de parking te optimaliseren door de plaatsen vrij te geven die voor hem tijdens die periode zijn gereserveerd.

In welk geval zou u een plaats moeten vrijmaken voor een gebruiker?

Het vrijgeven van een parkeerplaats is een manier voor een gebruiker wiens profiel preferentiële toegang (PREF) heeft gekregen om de rest van het bedrijf te laten weten dat hij zijn toegang gedurende een bepaalde periode niet zal gebruiken. In het kort, het stelt andere gebruikers in staat om gebruik te maken van de parkeerplaats tijdens de vrijgave periode.

Als administrator heeft u de mogelijkheid om de parkeerplek van een gebruiker met een preferentiële toegang vrij te geven. Dit kan handig zijn als een gebruiker voor een bepaalde tijd niet op kantoor is en zijn parkeerplaats niet zelf kan vrijgeven (bijvoorbeeld op vakantie zonder internetverbinding). De vrijgave maakt de parkeerplaats beschikbaar voor andere gebruikers die een toegang hebben die gekoppeld is aan dezelfde groep van parkeerplaatsen.

Hoe een parkeerplaats vrijgeven?

1. In het linker menu, kies "Profielen"

2. Klik op "Tonen" naast het profiel waarvoor u de plaats wilt vrijgeven

1-Feb-24-2022-02-31-41-66-PM

 

3. Klik op het tabblad "Parkeerplaats vrijmaken" onderaan de profielpagina
4. Klik op "Nieuw"

2-Feb-24-2022-02-32-02-75-PM


5. Voer de volgende informatie in:

  • Vrij te geven toegang
  • Begindatum
  • Eind Datum
6. Om te valideren, klik op "Bevestigen"


2-Feb-24-2022-02-33-40-33-PM
Geralteerd artikel: Plaats vrijmaken